วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ) on PhotoPeach

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ คุณครูกรรณิการ์  บุษบา อายุ 32 ปี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ) ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
งานในหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นม.๑
ลักษณะประจำตัว เป็นคนเงียบๆ มีโลกส่วนตัวบ้างในบางเวลาจนดูเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่จะพูดมากเฉพาะกับเพื่อนที่สนิท  รักอิสระ ชอบคิดมากกว่าพูด มักจะแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเอง รักครอบครัว
ปรัชญาในชีวิต "จงมองข้ามเศษไม้ในตาคนอื่น แต่ให้รู้สึกระคายเคืองท่อนซุงในตาตนเอง" หมายความว่า อย่าให้ความสำคัญกับการกระทำที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของคนอื่น แต่จงตระหนักและใส่ใจกับการกระทำผิดพลาดอันใหญ่หลวงของตนเอง